Zawór bezpieczeństwa do bojlera – jak montować, awarie

Zawór bezpieczeństwa jest niepozornym elementem, który w sytuacji awaryjnej chroni instalacje grzewcze przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmiernym ciśnieniem. Może to nastąpić w przypadku rozszerzenia się wody grzewczej pod wpływem wysokiej temperatury lub w przypadku, gdy zawiodą inne elementy zabezpieczające. W wyniku tego może dojść do pęknięcia rur lub armatury i wycieku wody.

W celu uniknięcia ewentualnych awarii montowany jest zawór bezpieczeństwa, który otwiera się przy nadmiernym ciśnieniu. W zależności od temperatury woda lub para wypływają z systemu, a warunki ciśnieniowe wracają do normy. Aby zapobiec swobodnemu przedostawaniu się mediów do pomieszczenia, przewód odprowadzający prowadzi przez otwarty lejek wprost do kanalizacji.

Zawór kulowy kątowy, mosiądz

Montaż zaworu bezpieczeństwa

Podstawowym zadaniem zaworu bezpieczeństwa jest możliwość regulacji ciśnienia w instalacji. Zawór ma w sposób niezawodny chronić instalację, w związku z tym przed jego montażem najważniejszy jest prawidłowy dobór pod względem typu i wielkości. Typ zaworu uzależniony jest od rodzaju cieczy w bojlerze, czyli pary wodnej, gazu lub powietrza. Z kolei dobór odpowiedniej wielkości uzależniony jest od  przepustowości, czyli jak duża będzie ilość strumienia cieczy przepływającej przez zawór. Wielkość powinna być tak dobrana, aby w sytuacji awaryjnej zawory mogły odprowadzić całą moc z powrotem do kotła.

Awarie

Jeżeli z zaworu bezpieczeństwa wycieka woda, może to mieć różne przyczyny. Do najczęstszych przyczyn awarii należy uszkodzone naczynia zbiorczego, czyli bojlera. W takiej sytuacji nie jest on w stanie kompensować zmiennej ilości wody i przy uruchomieniu kotła znacznie wzrasta ciśnienie. Ponadto, wyciek wody może być spowodowany zbyt dużą ilością wody grzewczej w instalacji lub wzrostem temperatury spowodowanym przez zewnętrzne źródła ciepła.

Konserwacja

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania przez długi czas, instalacje grzewcze powinny być regularnie serwisowane. Najlepiej do tego wezwać instalatora, który sprawdzi zawór: ręcznie go otworzy, co spowoduje wyciek wody, a kiedy zwolni korek, zawór bezpieczeństwa powinien się sam zamknąć. Fachowiec sprawdzi także, czy na kotle jest właściwa temperatura, a pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane. Dzięki systematycznej konserwacji niezawodne działanie zaworów będzie zapewnione na co dzień i w sytuacjach awaryjnych.

W niektórych przypadkach zawór bezpieczeństwa instalacji grzewczej jest stosowany jako jeden z elementów systemu bezpieczeństwa. W tym przypadku, oprócz zaworu, na złączce kompaktowej znajduje się również manometr i odpowietrzacz. Dzięki precyzyjnie wykonanej powłoce izolacyjnej zapobiega się także stratom ciepła, a tym samym przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania.