Zawory zwrotne stanowią niezbędne elementy sterujące i zabezpieczające rozmaitych układów. Ich zadaniem jest otwarcie przepływu czynnika roboczego w jednym kierunku i zamknięcie w odwrotnym. Z tego też względu potocznie bywają nazywane zaworami jednokierunkowymi. Celem działania zaworu zwrotnego jest przede wszystkim zapobieganie cofaniu czynnika roboczego. Mechanizmy działania zaworu są różne, jednak najczęściej wykorzystuje się dzisiaj elementy działające w oparciu o różnicę ciśnień lub też modele sprężynowe.

Zawory kierunkowe tworzą zróżnicowaną kategorię produktów o odmiennym przeznaczeniu. Co prawda ogólny cel jest zwykle podobny – ustalenie kierunku przepływu czynnika roboczego i zapobiegniecie cofkom, o tyle występują różnice konstrukcyjne w zaworach ze względu na rodzaj instalacji, do jakiej są one przeznaczone. Wynika to ze zróżnicowanych wymagań czynnika roboczego względem takich parametrów zaworów, jak choćby wytrzymałość cieplna czy higieniczność. O ile bowiem standardy dotyczące wpływu instalacji na jakość medium roboczego nie są wyśrubowane w przypadku większości instalacji ze sprężonym powietrzem, o tyle przepływ wody pitnej wymaga spełniania najbardziej restrykcyjnych norm.

Oferujemy Państwu zawory zwrotne przeznaczone do użytku w rozmaitych instalacjach. W ofercie znajdują się modele wykonane ze stali nierdzewnej, mosiądzu, jak i włókna węglowego. Obok zaworów z grzybkami czy kulami, umożliwiamy zakup modeli regulujących przepływ z użyciem sprężyny. Alternatywne rozwiązanie stanową zawory otwierające się pod wpływem różnicy ciśnień.